当前位置: 首页 > 成语大全

六年级上册语文书词语,六年级语文上册课后词语表

  • 成语大全
  • 2023-10-18

六年级上册语文书词语?六年级上册语文书词语表1 第1课 草原,线条,柔美,惊叹,回味,乐趣,目的地,洒脱,衣裳,彩虹,马蹄,蒙古包,热乎乎,奶豆腐,礼貌,拘束,干部,举杯,感人,羞涩,会心,微笑。第2课 宅院,幽雅,伏案,浑浊,那么,六年级上册语文书词语?一起来了解一下吧。

六年级上册132页词语表

部编版小学语文六年级上册词语表

1、草cǎo原yuán线xiàn条tiáo柔róu美měi惊jīnɡ叹tàn回huí味wèi乐lè趣qù目备拿mù的dì地dì洒sǎ脱tuō衣yī裳shɑnɡ彩cǎi虹hónɡ马mǎ蹄tí

蒙měnɡ古ɡǔ包bāo热rè乎hū乎hū奶nǎi豆dòu腐fu礼lǐ貌mào拘jū束shù干ɡàn部bù举jǔ杯bēi羞xiū涩sè感ɡǎn人rén仿逗搭会huì心xīn微wēi笑xiào

2、宅zhái院yuàn幽yōu雅yǎ伏fú案àn浑hún浊zhuó笨bèn拙zhuō参cēn差cī眼yǎn帘lián单dān薄bó照zhào耀yào文wén思sī梦mènɡ想xiǎnɡ迷mí蒙ménɡ印yìn象xiànɡ愁chóu怨yuàn顺shùn心xīn平pínɡ淡dàn

6、日rì寇kòu进jìn犯fàn游yóu击jī奋fèn战zhàn转zhuǎn移yí险xiǎn要yào沉chén着zhuó手shǒu榴liú弹dàn全quán神shén贯ɡuàn注zhù射shè击jī始shǐ终zhōnɡ顶dǐnɡ峰fēnɡ悬xuán崖yá斩zhǎn钉dīnɡ截jié铁tiě

沸fèi腾ténɡ攀pān登dēnɡ依yī托tuō居jū高ɡāo临lín下xià山shān涧jiàn粉fěn身shēn碎suì骨ɡǔ仇chóu恨hèn屹yì立lì眺tiào望wànɡ喜xǐ悦yuè冲chōnɡ锋fēnɡ壮zhuànɡ烈liè豪háo迈mài坚jiān强qiánɡ不bù屈qū惊jīnɡ天tiān动dònɡ地dì

7、协xié商shānɡ汇huì集jí预yù定dìnɡ排pái山shān倒dǎo海hǎi爆bào发fā宣xuān布bù就jiù位wèi鼓ɡǔ舞wǔ宣xuān告ɡào雄xiónɡ伟wěi肃sù静jìnɡ旗qí帜zhì宣xuān读dú语yǔ调diào选xuǎn举jǔ完wán毕bì

检jiǎn阅yuè制zhì服fú一yí致zhì距jù离lí高ɡāo潮cháo灯dēnɡ笼lonɡ五wǔ颜yán六liù色sè游yóu行xínɡ次cì序xù

9、威wēi风fēnɡ凛lǐn凛lǐn疙ɡē瘩da疲pí倦juàn呆dāi头tóu呆dāi脑nǎo冰bīnɡ棍ɡùn别bié出chū心xīn裁cái技jì高ɡāo一yì筹chóu橡xiànɡ皮pí跺duò脚jiǎo大dà步bù流liú星xīnɡ怒nù气qì冲chōnɡ冲chōnɡ颓tuí然rán

暴bào露lù无wú遗yí沮指歼jǔ丧sànɡ念niàn念niàn有yǒu词cí忘wànɡ乎hū所suǒ以yǐ心xīn满mǎn意yì足zú轻qīnɡ手shǒu轻qīnɡ脚jiǎo

10、发fā达dá理lǐ论lùn恒hénɡ星xīnɡ类lèi似sì猜cāi测cè起qǐ源yuán适shì当dànɡ摄shè氏shì度dù提tí供ɡōnɡ能nénɡ源yuán倾qīnɡ角jiǎo昼zhòu夜yè封fēnɡ冻dònɡ揭jiē开kāi神shén秘mì观ɡuān测cè拍pāi摄shè

斑bān点diǎn枯kū萎wěi干ɡān燥zào抵dǐ御yù因yīn素sù考kǎo察chá系xì列liè测cè试shì检jiǎn测cè

12、咆páo哮xiào惊jīnɡ慌huānɡ嗓sǎnɡ子zi跌diē跌diē撞zhuànɡ撞zhuànɡ书shū记jì拥yōnɡ戴dài沙shā哑yǎ党dǎnɡ员yuán呻shēn吟yín废fèi话huà吞tūn没mò猛měnɡ然rán搀chān扶fú丈zhànɡ夫fu

13、渔yú夫fū汹xiōnɡ涌yǒnɡ澎pénɡ湃pài轰hōnɡ鸣mínɡ心xīn惊jīnɡ肉ròu跳tiào沉chén思sī风fēnɡ暴bào抱bào怨yuàn倾qīnɡ听tīnɡ探tàn望wànɡ照zhào顾ɡù敲qiāo门mén困kùn难nán阴yīn冷lěnɡ脸liǎn蛋dàn

自zì作zuò自zì受shòu清qīnɡ新xīn湿shī淋lín淋lín渔yú网wǎnɡ糟zāo糕ɡāo倒dǎo霉méi忧yōu虑lǜ

15、后hòu脑nǎo勺sháo活huó生shēnɡ生shēnɡ苞bāo蕾lěi草cǎo坪pínɡ苔tái藓xiǎn甘ɡān蔗zhe瀑pù布bù软ruǎn绵mián绵mián谚yàn语yǔ农nónɡ作zuò物wù尽jìn量liànɡ

16、雨yǔ衣yī袖xiù筒tǒnɡ斗dǒu篷penɡ情qínɡ况kuànɡ袖xiù子zi瓦wǎ蓝lán预yù报bào遮zhē盖ɡài讲jiǎnɡ座zuò油yóu锅ɡuō酱jiànɡ油yóu闹nào钟zhōnɡ逗dòu引yǐn嘴zuǐ唇chún楼lóu梯tī

18、晶jīnɡ莹yínɡ摇yáo篮lán壮zhuànɡ观ɡuān和hé蔼ǎi半bàn径jìnɡ资zī源yuán有yǒu限xiàn矿kuànɡ物wù地dì质zhì无wú私sī矿kuànɡ产chǎn慷kānɡ慨kǎi节jié制zhì开kāi采cǎi枯kū竭jié贡ɡònɡ献xiàn

毁huǐ坏huài滥làn用yònɡ生shēnɡ态tài设shè想xiǎnɡ例lì如rú基jī地dì破pò碎suì目mù睹dǔ子zǐ孙sūn

22、谱pǔ写xiě皮pí鞋xié钢ɡānɡ琴qín幽yōu静jìnɡ断duàn断duàn续xù续xù茅máo屋wū琴qín声shēnɡ珠zhū光ɡuānɡ失shī明mínɡ纯chún熟shú清qīnɡ幽yōu琴qín键jiàn霎shà时shí景jǐnɡ象xiànɡ照zhào耀yào陶táo醉zuì

24、一yí望wànɡ无wú际jì家jiā景jǐnɡ郑zhènɡ重zhònɡ供ɡōnɡ品pǐn祭jì器qì讲jiǎnɡ究jiū盼pàn望wànɡ厨chú房fánɡ项xiànɡ圈quān刺cì猬wei伶línɡ俐lì经jīnɡ历lì潮cháo汛xùn

25、预yù告ɡào烟yān草cǎo烟yān雾wù昏hūn沉chén错cuò综zōnɡ萍pínɡ藻zǎo荡dànɡ漾yànɡ解jiě散sàn融rónɡ和hé退tuì缩suō瘦shòu削xuē浮fú动dònɡ瞬shùn间jiān骤zhòu然rán凌línɡ乱luàn陡dǒu然rán

六年级《丁香结》生字

1. 六年级上册人教 四字词语

一唱一和 一呼百应 一干二净 一举两得 一落千丈 一模一样 一暴十寒 一日千里 一五一十 一心一意 两面三刀 三长两短 三番五次 三三两两 三头六臂 三心二意 三言两语 四分五裂 四面八方 四通八达 四平八稳 五光十色 五湖四海 五花八门 五颜六色 六神无主 七颠八倒 七零八落 七拼八凑 七上八下 七手八脚 七嘴八舌 八面玲珑 九死一生 九牛一毛 十马九稳 十全十美 百发百中 百孔千疮 百战百胜 百依百顺 千变万化 千差万别 千军万马 千山万水 千丝万缕 千辛万苦 千言万语 千真万确 千锤百炼 千方百计 千奇百怪 千姿百态 千钧一发 千虑一得 千虑一失 千篇一律 万水千山 万无一失 万众一心 万紫千红 万死一生 五彩缤纷 五颜六色 一碧千里 万紫千红 花红柳绿 翠 *** 流 姹紫嫣红 五光十色 青红皂白 绿水青山 春华秋实 春兰秋菊 春光灿烂 春风和气 春光漏泄 春晖寸草 春回大地 孤标傲世 大地回春 春花怒放 春色撩人 春色满园 淅淅沥沥 雨声沙沙 细雨淅沥 春雨连绵 雨过天晴 细雨如丝 春雨阵阵 含苞欲放 风和日丽 和风细雨 柳绿花红 气象万千 欣欣向荣 莺歌燕舞 春光明媚 春花秋月 春山如笑 春深似海 春生秋杀 春笋怒发 春蛙秋蝉 绽红泻绿 春意阑珊 红情绿意 花红柳绿 花香鸟语 枯木逢春 漏泄春光 双柑斗酒 寻花问柳 雨丝风片 草长莺飞 纷红骇绿 风吹雨打 风花雪月 浮花浪蕊 春意昂然 花枝招展 春风拂面 万木争春 春山如黛 泉水丁冬 满园春色 春暖花开 春光满面 春和景明 鸟语花香 草长莺飞 百鸟争鸣 绿树成荫 百花齐放 姹紫嫣红 春光融融 春雨绵绵 春草萋萋 山清水秀 青山绿水 湖光山色 重峦叠嶂 古木参天 冰雪融化 春风送暖 春江如练 春意盎然 雪化冰消 东风送暖 万物复苏 百花盛开 万象更新 万紫千红 阳春三月 乍暖还寒 雨后春笋 有脚阳春 暗香疏影 桂馥兰香 百花争艳 春寒料峭顷物 倡条冶叶 尺树寸泓 春风宜人 倡条冶叶 尺树寸泓 出水芙蓉 摧兰折玉 繁花似锦 凡桃俗李 纷纷扬扬 时当三月 春寒时节 春寒季节 春天渐近 春天来临 春天降临 春令已到 春回大地 春归大地 春到人间 春满人间 大地加春 天地加春 春回地暖 天加地转 冰雪消融 冰融雪消 冰消雪化 冰消雪融 天地回转 冰雪融化 雪化冰消 万物解冰 风和日丽 风和日暖 风暖日丽 日暖风清 风清日暖 料峭春寒 乍暖乍寒 春寒料峭 乍暖还寒 暮春气暖 和暖如春 春光融融 春日融融 春意融融 春光溶溶 春水盈盈 春水淙淙 春水湍湍 春水潺潺 春雨绵绵 春草如丝 春草繁茂 春草发芽 春芽破土 春花怒放 春花盛开 春花万朵 春木发枝 春大蔚然 春树萌芽 春树葱茏 春树繁茂 春阳和煦 春光初露 春光荡漾 春光明媚 春光无限 春光万里 春光勃发 春光艳丽 春风送暖 春风得意 春风和煦 春风轻拂 春风瑞雪 春山如笑 春山如黛 春意正浓 春意甚浓 春色怡人 春色迷人 春色正浓 春江如练 春山如妆 春和景明 春景优美 春燕回巢 春满人则乎坦间 春露秋霜 春种秋收 春暖花开 满园春色 百草萌动 百草权舆 百花争春 百花争艳 百花盛开 百花齐发 百鸟争鸣 万物照苏 万物复苏 万物苏醒 万物萌生 万物蓬发 万木竞秀 万紫千红 草木知春 草木复苏 草木新绿 草春桃艳 草长莺飞 花红柳绿 红桃绿柳 柳绿花红 李白桃红 柳绿花香 红情绿意 绿肥红瘦 流水桃花 桃花流水 飞花喷绿 枝叶纷披 寸草春晖 绿意盎然 绿茵遍地 鸟语花香 莺舞蝶飞 枯木逢春 山色返青 冬令春行 万物生春 大雁北归 大地苏醒 蛰虫昭苏 欣欣向荣 生机勃勃 朝气逢勃 人勤春早 梅雪争春 莺啼燕语 明媚孙桐春天 遍地皆春 满目春光 暮春风光悲喜交集 悲愤填膺 百感交集 感人肺腑 动人心弦 情不自禁 心潮澎湃 激昂慷慨 慷慨激昂 二、感激 感激涕零 感恩戴德 谢天谢地 没齿不忘 感同身受 三、懊丧 垂头丧气 灰心丧气 心灰意冷 心灰意懒 万念俱灰 自暴自弃 黯然销魂 大失所望 四、悲痛、哀悼 心如刀割 切肤之痛 哀毁骨立 悲天悯人 五、愤怒 怒不可遏 怒形于色 怒火中烧 忍无可忍 六、欢喜 欢天喜地 欢欣鼓舞 喜从天降 大喜过望 兴高采烈 兴致勃勃 乐不可支 心花怒放 手舞足蹈 拍手称快 皆大欢喜 七、忧愁 愁眉不展 愁眉苦脸 愁眉紧缩 忧心忡忡 忧心如焚 心急如火 郁郁寡欢 八、烦乱 坐立不安 局促不安 忐忑不安 方寸大乱 心烦意乱 六神无主 七上八下 神魂颠倒 心神不定 心乱如麻 若有所失 惘然若失 长吁短叹 度日如年 如坐针毡 火烧火燎 抓耳挠腮 描写心情的四字词语 :心旷神怡,怡然自得,兴高采烈,乐不思蜀,心花怒放 欣喜若狂 悲喜交集 悲愤填膺 百感交集 感人肺腑 动人心弦 情不自禁 心潮澎湃 激昂慷慨 慷慨激昂 感激涕零 感恩戴德 谢天谢地 没齿不忘 感同身受 垂头丧气 灰心丧气 心灰意冷 心灰意懒 万念俱灰 自暴自弃 黯然销魂 大失所望 心如刀割 切肤之痛 哀毁骨立 悲天悯人 描写表情的四字词语:大惊小怪 大惊失色 大惑不解 从容不迫 毛骨悚然春暖花开 春回大地 万物复苏 早春时节 早春季节 初春时节 仲春时节 仲春季节 阳春时节 正当春初 已届春残 残冬已过 冬残春近 冬去春来 冬尽春来 腊尽春 回 时当暮春 早春三月 暮春三月 阳春三月 烟花三春 时当三月 春寒时 节 春寒季节 春天渐近 春天来临 春天降临 春令已到 春回大地 春归大 地 春到人间 春满人间 大地加春 天地加春 春回地暖 天加地转 冰雪消 融 冰融雪消 冰消雪化 冰消雪融 天地。

六年级上册语文第二课词语解释

六年级上册语文书人教版词语表

六年级上册语文书人教版,词语表学习词语是学习语文的`基础,词语的学习不是一蹴而就的,它是需要经常去积累的,以下就是我为大家整理的一些关于六年级上册语文书人教版词语表的资料,大家一起来看看吧!

六年级上册语文书词语表1

第1课

草原,线条,柔美,惊叹,

回味,乐趣,目的地,洒脱,

衣裳,彩虹,马蹄,蒙古包,

热乎乎,奶豆腐,礼貌,拘束,

干部,举杯,感人,羞涩,

会心,微笑。

第2课

宅院,幽雅,伏案,浑浊,

笨拙,参差,眼帘,单薄,

照耀,文思,梦想,迷蒙,

印象,愁怨,顺心,平淡。

第6课

日寇,进犯,游击,奋战,

转移,险要,沉着,手榴弹,

全神贯注,射击,始终,顶峰,

悬崖,斩钉截铁,沸腾,攀登,

依托,居高临下,山涧,粉身碎骨,

仇恨,屹立,眺望,喜悦,

冲锋,壮烈,豪迈,坚强,

不屈,惊天动地。

第7课

协商,汇集,预订,排山倒海,

爆发,宣布,就位,鼓舞,

宣告,雄伟,肃静,旗帜,

宣读,语调,选举,完毕,

检阅,制度,一致,距离,

高潮,灯笼,五颜六色,游行,

次序。

小学六年级语文上册词语

斑点bāndiǎn 枯萎kūwěi 干燥ɡānzào 抵御dǐyù 因素yīnsù 考察kǎochá 系列xìliè

测试拍磨cèshì 检测jiǎncè 渔夫yúfū 汹涌xiōnɡyǒnɡ 澎湃pénɡpài 轰鸣hōnɡmínɡ袭宴斗 心惊肉跳 xīnjīnɡròutiào

沉思chénsī 风暴fēnɡbào 抱怨祥困bàoyuàn 倾听qīnɡtīnɡ 探望tànwànɡ

六年级语文上册重点词语解释

六年级上册语文的词汇有:

含有反义词:自相矛盾 哭笑不得 左顾右盼 扬长避短 举足轻重 生离死别 异口同声 日夜不绝

含有近义词:聚精会神 粉身碎骨 道听途说 登堂入室桥碰 眼疾手快 和颜悦色

含有数字:万象更新 七零八落 五湖四海 万紫千红 五光十色 一呼百应 百发百中 一落千丈

含有动物:走马观花 指鹿为马 龙飞凤舞 笨鸟先飞 呆若木鸡

描写山的词语:崇山峻岭 湖光山色 江山如画 千山万水 峰峦雄伟 危峰兀立 连绵起伏

描写水的词语:水天一色 汹涌澎湃 浩浩荡荡 风急浪高 波光粼粼

描写书法的词语:行云流水 笔走龙蛇 妙笔生花

描写音乐的词语:高山流水 天籁之音 余音绕梁 黄钟大吕 轻歌曼舞

含有差物夸张的词语:顶天立地 一日千里 地动山摇 一目十行 寸步难行 一步登天

含有比喻的词语:度日如年 如花似月 守口如瓶 铁证如山 骨瘦如柴

描写天气成语:电闪雷鸣 飞沙走石 彤云密布 风雨交加 风雪交加 瑞雪纷飞

描写风浪成语:风平浪静 风急浪高 翻江倒海 波涛滚滚 白浪滔天 波涛汹涌

描写花草树木成语:古木参天 山花烂漫 绿草如茵 百敏庆谈花怒放 含苞欲放 树繁叶茂

描写建筑成语:巧夺天工 玉宇琼楼 别有洞天 富丽堂皇 别具匠心 窗明几净

描写月色成语:皓月当空 月光似水 春花秋月 明月清风 月大如盘 明月如镜

描写草原成语:一碧千里 一马平川 一望无际 苍翠欲滴 无边无际 绿草如茵

描写安静成语:悄无声息 鸦雀无声 万籁俱静 万籁无声

描写情况危急成语:十万火急 燃眉之急 危在旦夕 千钧一发 刻不容缓 岌岌可危

描写镇定成语:镇定自若 不慌不忙 泰然自若 处之泰然 临危不惧 从容不迫

以上就是六年级上册语文书词语的全部内容,关于六年级语文上册后面的词语表如下:草原,线条,柔美,惊叹,回味,乐趣,目的地,洒脱,衣裳,彩虹,马蹄,蒙古包,热乎乎,奶豆腐,礼貌,拘束,干部,举杯,感人,羞涩,会心,微笑。宅院,幽雅,伏案,浑浊,笨拙,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

本站部分内容来源于互联网权威网站,不保留版权,如有侵权,请联系我们删除!

猜你喜欢